Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hei og velkommen!

Jeg heter Tone Hvalsbråten, er gift og har en voksen datter. I tillegg har jeg en katt og to hunder - hundene er med meg i terapi-rommet.

Jeg er interessert i mye; men bøker, musikk, baking, dyr, britiske krimserier og å være på hytta på Hadeland er nok det jeg setter mest pris på.

Generelt vil jeg si at jeg er glad i mennesker; både store og små.

Min faglige bakgrunn:

* Jeg har utdannelse i klinisk gestaltterapi fra Norsk

Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo.

* Jeg er utdannet avansert diplom hypnoterapeut fra

Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose.

* Jeg har mastergrad i spesialpedagogikk fra

Universitetet i Oslo.

* Jeg har cand.mag. grad med fagene pedagogikk,

psykologi og filosofi fra Universitetet i Oslo.

* Jeg har 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk.

* Jeg er utdannet førskolelærer fra

Barnevernsakademiet i Oslo. 

Min yrkeserfaring:

* 18 år i barnehage; som bl.a pedagogisk leder, styrer og mellomleder med ansvar for barn

med spesielle behov.

* 4,5 år som rådgiver i Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) både i Fet og i Asker

kommune.

* 4 år som privatpraktiserende psykoterapeut. 

I hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet med mennesker i alle aldre og er svært opptatt av relasjonens betydning for våre liv. Vi blir til i møte med hverandre; i relasjonen vokser og utvikler vi oss, og her kan endring skje. 

Som gestalt psykoterapeut kan jeg bl.a tilby:

  • Å være en god samtalepartner
  • En trygg og genuint interessert støttespiller i din prosess
  • Bidra til at egenutvikling skjer på dine premisser og i ditt tempo

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening. 

Som hypnoterapeut kan jeg bl.a tilby hjelp med: 

  • Røykeslutt
  • Søtsug
  • Vektreduksjon
  • Stressmestring

Jeg er studentmedlem av Norsk Forbund for Klinisk Hypnose. 

Som spesialpedagog kan jeg tilby hjelp på mange områder; bl.a:

  • Samspillsvansker
  • Atferdsvansker
  • WISC - testing med profesjonell tolkning, tilbakemeldings-samtale og skriftlig rapport

"Dette er det

vanskeligste av alt;

å være seg sjølv -

og synes at det

duger."

Hans Børli

0